Traversée de la ville de Dospat, Mont Kell Tepe, Pic Pochilena Barchina

Хубав преход в красивите Родопи, от град Доспат, през връх Кел тепе, Корията,Мейзинова чешма до връх Почилена бърчина