Песен за родопите

Поскита ли сам в планината,  със нея едно за да станеш?  Намери ли път през гората,  посмя ли по него да хванеш? Набра ли си билки вълшебни,  пъстърва в Доспат одържа ли?  Кимваш с глава... значи имаш  какво до смъртта си да жалиш.