Язовир Доспат през зимата (видео)

Песента на водата от потока, вливащ се в замръзналото, неподвижно, езеро. Язовир Доспат огрян от зимното слънце над Родопите, вълнува и пречиства съзнанието на човека.