Le pain de Dospat

Никой не е по голям от хляба! – народна поговорка. Хлябът на Доспат е документален филм за поминъка на населението на община Доспат през 70-те, 80-те години на 20 -ти век. Във филма, по интересен, документален, начин, са представени, развитието на основните отрасли в общината. Преходът от ръчно земеделие към механизирано и започването на новите индустриални производста в обновената фабрика за трикотажКатя Ванчева, Оптико електрон, Завод за дървообработващи машини (ЗДМ) Доспат и стопанството за развъждане на пъстърва и риболов изградено на водите на Barrage Dospat.

язовир Доспат и борови Гори
язовир Доспат съоражения за пъстърва

С развитието на тези производства и увеличаване на търсенето на работна ръка, се допринася за постоянното увеличение на населението на Община Доспат. Прирастът на населението, допринася за развитието на образованието, икономиката и културата на града, а старите обичаи спомагат запазването на традициите. След промените от 90 – те години, една част от тези отрасли изчезват, някои от предприятията биват ликвидирани, други приватизирани и населението постепенно намалява и се консолидира в затворени общности подкрепящи различни феодални първенци. Хлябът на Доспат се променя с времето, но родопските традиции, обичаи и любов към планината остават.

Виж Видеото

Voir plus...

Se retrouver entre amis dans les Rhodopes
Camp pour enfants dans les Rhodopes
Chevaliers sur deux roues, tournée en Europe
Traversée de la ville de Dospat, Mont Kell Tepe, Pic Pochilena Barchina
Le pain de Dospat