Никой не е по голям от хляба! – народна поговорка. Хлябът на Доспат е документален филм за поминъка на населението на община Доспат през 70-те, 80-те години на 20 -ти век. Във филма,  по интересен, документален, начин, са представени, развитието на основните отрасли в общината. Преходът от ръчно земеделие към механизирано и започването на новите индустриални производста в обновената фабрика за трикотаж – Катя Ванчева, Оптико електрон, Завод за дървообработващи машини (ЗДМ) Доспат и стопанството за развъждане на пъстърва и риболов изградено на водите на  язовир Доспат.

язовир Доспат и борови Гори

язовир Доспат съоражения за пъстърва

С развитието на тези производства и увеличаване на търсенето на работна ръка, се допринася за  постоянното увеличение на населението на Община Доспат. Прирастът на населението, допринася за развитието на образованието, икономиката и културата на града, а старите обичаи спомагат запазването на традициите.   След промените от 90 – те  години, една част от тези отрасли изчезват, някои от предприятията биват ликвидирани, други приватизирани и населението постепенно намалява и се консолидира в затворени общности подкрепящи различни феодални първенци. Хлябът на Доспат се променя с времето, но родопските традиции, обичаи и любов към планината остават.

Виж Видеото

Pin It on Pinterest