На път. Бяла тишина и простор в Родопите

Днес, търся път към място едно. Място, до което пеш вървя или пък с кола, долавям тиха, снежнобяла, красота, като тази на Родопите. Място, на което...