Днес, търся път, към място едно.

Място, до което пеш вървя или пък с кола, долавям тиха, снежнобяла, красота, като тази на Родопите.

Място, на което в миг намирам покой, в хармонията на тишината.

Място, на което танцуващи снежинки, отразяват в красиви призми светлината.

Мястото е тук,  високо, горе, в планината или в мен самия, в мен самата…

 

Pin It on Pinterest