Crossing town of Dospat, Mount Kell Tepe, Pochilena barchina peak

Хубав преход в красивите Родопи, от град Доспат, през връх Кел тепе, Корията,Мейзинова чешма до връх Почилена бърчина