Песен за родопите
Песен за Родопите
Звездите над Смолян видя ли, 
вода от Михалково пи ли? 
Песен родопска запя ли 
в едно с домакините мили?
Взе ли от Девин магия, 
хапна ли вкусен пататник? 
Разбра ли Родопа, че крие 
по-ценни богатства от златните?
Позна ли на Триград скалите, 
гайда сърцето ти чу ли? 
Намери ли там, сред момите, 
една, от сърце да се влюбиш?
Поскита ли сам в планината
със нея едно за да станеш? 
Намери ли път през гората, 
посмя ли по него да хванеш?
Набра ли си билки вълшебни, 
пъстърва в Доспат одържа ли? 
Кимваш с глава… значи имаш 
какво до смъртта си да жалиш.
 Aвтор: Николай Николов 

Виж още...

Събиране с приятели в Родопите
Детски лагер в Родопите
Рицари на две колела, обикалят Европа
Преход град Доспат, връх Кел тепе, връх Почилена бърчина
Хлябът на Доспат