VILLA CLASSIC

БЛОГ

EVENTS IN THE TOWN. ACCESS

Gathering with friends in the Rhodopes
Children's camp in the Rhodopes
Knights on two wheels, tour Europe
Crossing town of Dospat, Mount Kell Tepe, Pochilena barchina peak
Dospat's bread
Base camp for your hike in the mountains
В пътешествие из Родопите
Съзерцание в Доспат
На път. Бяла тишина и простор в Родопите
Дядо Шиен – строителят на мостове в Родопите
За гъби в гората
Свободните хора - големите пътешественици
Пълноценна почивка сред природата
Язовири в Родопите - част 2
Силата на родопската гайда
Родопските красавци - язовирите в Родопите
Доспатски проход - познат от древността
Снежно в Доспат (видео)
Dospat's bread
Видео за историята и обичаите в Доспат
Язовир Доспат през зимата (видео)
Песен за родопите
Зимата в Доспат
Легенда за Родопа
Ела се вие - красива родопска песен (видео)
Хубаво е, когато времето е хубаво на Язовир Доспат (видео)