Поскита ли сам в планината, 
със нея едно за да станеш? 
Намери ли път през гората, 
посмя ли по него да хванеш?
Набра ли си билки вълшебни, 
пъстърва в Доспат одържа ли? 
Кимваш с глава… значи имаш 
какво до смъртта си да жалиш.

повече информация